Recommended Videos

EMPANADA DOUGH RECIPE

WATCH: This Is How You Make An Easy Beef Empanada

Use an easy empanada dough with a flavorful beef filling.
Empanadas are classic merienda fare. An empanada is basically a handheld or pocket pie. The filling can be anything. You can use a savory filling such as chicken, shrimp, beef, or even a vegetable stuffing. You can also fill it with a sweet ...

Empanada Dough - Paano Gawin At Mga Sangkap

Bukod sa masarap, marami ka pang magagawa sa simpleng resiping ito.
Kapag natutuhan mo na ang recipe na ito, madali nang makagawa sa bahay ng iba-ibang uri ng masasarap na empanada.Nakadaragdag sa lasa ng crust ang butter, samantalang ang itlog naman ay nagpapanatiling buo sa crust upang hindi ito madurog. Maaaring gumamit ng ...

WATCH: How to Make Empanada Dough

Use this dough recipe when making your version of empanada at home.
Made with a shortcrust dough, chicken empanada is a tasty pastry. The basic dough recipe used to make this pastry is also incredibly versatile, as it can be stuffed with sweet or savory fillings. Use this empanada recipe when making your homemade ...
Load More
Close