Recommended Videos

EMPANADA DOUGH

Empanada Dough - Paano Gawin At Mga Sangkap

Bukod sa masarap, marami ka pang magagawa sa simpleng resiping ito.
Kapag natutuhan mo na ang recipe na ito, madali nang makagawa sa bahay ng iba-ibang uri ng masasarap na empanada.Nakadaragdag sa lasa ng crust ang butter, samantalang ang itlog naman ay nagpapanatiling buo sa crust upang hindi ito madurog. Maaaring gumamit ng ...

WATCH: How to Make Ilocos Empanada

Always wanted to try making this at home?
Empanada is a popular pastry filled with either sweet or savory fillings. The Ilocos empanada is different in that longganisa is used as a filling, along with papaya and a raw egg—enveloped in a hand rolled, orange-hued rice flour dough.There are two ...

Secrets To Making Delicious Homemade Empanada

Flaky, flavorful, and easy to eat, empanadas are the merienda snack you should try making at home.
Delicious empanada is a great merienda option. Its handy size makes it the perfect flavor-packed meal for merienda you can eat while on the go. Best of all, you can make a big batch and store for that day you need a quick tasty ...

WATCH: How to Make Empanada Dough

Use this dough recipe when making your version of empanada at home.
Made with a shortcrust dough, chicken empanada is a tasty pastry. The basic dough recipe used to make this pastry is also incredibly versatile, as it can be stuffed with sweet or savory fillings. Use this empanada recipe when making your homemade ...
Load More
Close