Recommended Videos

FRUIT SHAKE

Avocado Shake Recipe - Paano Lutuin At Mga Sangkap

Samantalahin mo ang avocado season at gumawa ng avocado shake!
Maaari kang gumawa ng masarap na pampalamig tuwing tag-init kung kailan mura at marami ang mga avocado. Depende sa iyong panlasa, maaari mong dagdagan o bawasan ang tamis ng avocado shake. ...

Avocado Shake Recipe

Enjoy the abundance of avocados by turning it into a refreshing cooler.
When avocados are abundant, turn this fruit into a sweet refreshing summer cooler. You can add as much (or less) sugar you want depending on how sweet you like your drinks to be.  ...

Make Fruit Shakes All Day with Picolé Just Blend Fruit Bars

Delicious fruit shakes without the peeling and cutting? Yes, please!
What if making fruit shakes and smoothies didn't require peeling and slicing fruits? Picole's Just Blend fruit bars make for easy-to-do fruit shakes, smoothies, and drinks: you just pop the fruits bars inside your blender, add water, and blend. The bars are ...
Load More
Close